Strana

Strana zelených Slovenska

Strana zelených Slovenska (SZS) je súčasťou slovenskej politickej scény od roku 2006. Pôvod jej predchodcu, Strany zelených, siaha až do roku 1989, kedy vznikla ako prvá „zelená“ strana v postkomunistickom bloku. V súčasnosti tvoria členskú základňu SZS , ako aj vedenie strany odborníci z mnohých oblastí, ochranárski aktivisti i ľudia, ktorým „len“ záleží na budúcnosti regiónu, našej krajiny i celej Zeme.

Naším cieľom je vysokokvalitné, trvalo udržateľné životné prostredie a rozvoj našej spoločnosti.

Máme takmer tri desaťročia skúseností, no náš program, ciele a aktivity boli po celé obdobie našej prítomnosti vnímané ako komplikácie a prekážka okamžitých krátkodobých riešení. Náš pohľad na problémy, dotýkajúce sa ekologických tém, ale aj životnej úrovne obyvateľstva, spoločnosti a rozvoja hospodárstva nie je založený na aplikácii rýchlych kozmetických úprav, ale na dlhodobých riešeniach vo všetkých uvedených oblastiach.

Sme strana, ktorá nemá sponzorov ani mecenášov, nie sme nikomu zaviazaní a nikomu na ceste za našimi cieľmi neustupujeme. Ponúkame spoločnosti nový, lepší a prirodzenejší pohľad na riešenie ekologických, sociálnych a ekonomických problémov, ktoré tvoria otvorené rany našej krajiny a spoločnosti.

Naše vízie a ciele pre volebné obdobie 2016 – 2020

  • rast domácej, zdravej poľnohospodárskej produkcie, zníženie závislosti na dovoze
  • zlepšenie právnych a ekonomických podmienok pre slovenských výrobcov, chovateľov a pestovateľov, predovšetkým prvovýrobcov a farmárov
  • rozšírenie používania solárnych panelov v domácnostiach do takej miery, aby výroba energie obnoviteľnými zdrojmi dosiahla celkový podiel 10 %
  • vybudovanie nových ekologických skládok a dosiahnutie 25% separácie odpadu
  • zvýšenie počtu elektromobilov v taxislužbách na 30 % a v domácnostiach na 7 %
  • nárast počtu bicyklov a cyklodopravy o 300 %
  • skutočné zrovnoprávnenie žien a mužov vo všetkých oblastiach života
  • podpora mladých rodín formou daňových úľav a bezúročných pôžičiek
  • prehodnotenie sociálnych balíčkov, priame prerozdelenie finančnej podpory rodín