Kandidátna listina

Naši kandidáti

Naša kandidátka vznikla na dvoch princípoch – odbornosti a rodovej rovnosti. Predstavujeme vám vysoko kvalifikovaných odborníkov nielen z oblasti ekológie, ale aj iných odborov, mladých ochranárov i nadšencov, ktorí svoje pôsobenie v Strane zelených Slovenska berú skutočne vážne.

Cieľom našej kandidátky nie je rozdeľovanie funkcií. Sme presvedčení, že každý verejný post je nutné obsadiť verejným výberovým konaním za prítomnosti odbornej verejnosti, médií a organizácie Transparency International.

Poslanci, zvolení za našu stranu, budú prispievať sumou 1 000 eur z poslaneckého platu na údržbu a zveľaďovanie zelene v obciach, o ktorých si myslíme, že to potrebujú. Každý náš zvolený kandidát takto prispeje za 4 roky na verejný záujem sumou 48 000 eur.

Kandidátna listina (.pdf)