Lídri našej kandidátky

Lídri našej kandidátky

Mgr. Natália Hanulíková, psychologička

Líderkou našej kandidátky je žena, matka dvoch synov. Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a okrem detskej psychológie sa venuje aj sociálnemu systému škandinávskych krajín a partnerským stranám zelených v západných krajinách. Svoju pozornosť zameriava na bežné problémy každodenného života obyčajných ľudí. Najviac zo všetkého si želá kvalitné a zdravé potraviny v materských školách a škôlkach a zvýšenú propagáciu a predaj slovenských produktov, ktoré budú dostupné pre každého. Toto sú hlavné dôvody, prečo sa rozhodla kandidovať za Stranu zelených Slovenska v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

„Krajiny, kde majú zelení parlamentnú účasť, sú charakteristické vysokou životnou úrovňou a v štýle života sú vzorom pre mnohé štáty.“

MUDr. Dana Kobidová, lekárka

Mladá lekárka pracuje ako pôrodníčka, a tak denne prichádza do kontaktu s novým životom. Zameriava svoju pozornosť na deformáciu základných spoločenských hodnôt rodiny a priateľstva, keď ľudia svoj voľný čas radšej trávia prechádzaním sa po obchodoch ako prechádzaním sa v prírode.

„Nedeľa by mala byť skutočne dňom pracovného pokoja, ktorý ľudia trávia s rodinou a priateľmi v lese, nie v obchodných centrách.“

MUDr. Martin Čulen, lekár

Dlhoročný predseda našej strany. Okrem svojich odborných kvalít má aj veľkú osobnú zaangažovanosť v oblasti ochrany životného prostredia, venuje sa tiež problematike globálneho otepľovania.

„Najlepší čas na zasadenie stromu bol pred 20 rokmi. A ďalší najvhodnejší čas je dnes.“

JUDr. Rastislav Velček, právnik

Právnik, ktorý sa angažuje v oblasti ochrany životného prostredia a zvierat. Každý nový zákon navrhuje posudzovať aj z hľadiska vplyvu na životné prostredie.

„Keby volili lesné zvieratá, tak by sme voľby vyhrali.“

Nora Pániková, ochranárka

Celoživotná láska k prírode a zvieratám ju viedli k ich ochrane, ktorá sa stala jej poslaním. Devastačné výruby lesov považuje za časovanú bombu.

„Nemôžeme viac ustupovať bezohľadným biznismenom, aj keď sú možno poprepájaní s vysokou politikou.“

JUDr. Milan Kováčik, právnik

Právnik, ktorý aj v Trenčíne, kde býva, pociťuje nadbytok svetelného a vizuálneho smogu.

„Komerčné reklamy by mali svietiť do 22. hodiny a billboardy je nutné odstrániť z našich miest.“

Roman Kollár, ochranár

Odborník na medzinárodnú ekológiu vníma okrem zelených tém ako veľmi dôležitú aj ochranu menšín.

„Registrované partnerstvá by mali byť rovnoprávne prístupné pre páry rozdielneho aj rovnakého pohlavia.“

Darina Križáková, študentka

Venuje sa problematike rodovej rovnosti a rovnoprávnosti žien vo všetkých jej aspektoch a presadzovaniu emancipácie na všetkých pozíciách.

„Rada by som sa dožila rodovej rovnosti a rovnakej pláce za rovnakú prácu.“