Okrskové volebné komisie

Chcete sa stať členom volebnej okrskovej komisie?

Milí občania a priaznivci Strany zelených Slovenska, registrácia do volebných komisií sa skončila 11. januára 2016.

Ďakujeme za Vašu podporu.