Zoznam členských príspevkov

Zoznam členských príspevkov

 

2016

Strana zelených Slovenska na základe Zákona č. 85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach § 22 odst. 5 zverejňuje osobitú evidenciu prijatých členských príspevkov za rok 2016, ktoré sú vyššie ako minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia príspevku.

 

 

Meno Priezvisko Adresa trvalého bydliska Suma
Daniel Petruška Nemčíková 5, Bratislava 2 000 eur
Milan Antolík Kríková 18, Bratislava 2 000 eur
Pavol Kormúth Sokolská 18, Bratislava 15 000 eur
Lukáš Majer Ľudovíta Fullu 3, Bratislava 1 000 eur
Daniela Bohunická Bojnicka 25, Bratislava 831 04 2 000 eur
Natália Hanulíková Tilgnerova 10, Bratislava 3 000 eur
Martin Valent Čapkova 12, Bratislava 14 500 eur
Michal Vavro Sekurisova 14, Bratislava 10 000 eur
Marián Rovný Zahrebska 13, Bratislava 81105 3 500 eur

 

2017

Strana zelených Slovenska v roku 2017 na základe Zákona č. 85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach § 22 odst. 5 neprijala žiaden členský príspevok, ktorý bol vyšší ako minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnou v čase prijatia príspevku.

 

2018

Strana zelených Slovenska v roku 2018 na základe Zákona č. 85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach § 22 odst. 5 neprijala žiaden členský príspevok, ktorý bol vyšší ako minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnou v čase prijatia príspevku, žiadne dary ani iné bezodplatné plnenia.